Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Яндекс.Метрика


До відома вступників


Випускаюча кафедра "Електричні системи і мережі" входить до складу факультету електронних та інформаційних технологій. Професорсько-викладацький склад факультету забезпечує високий рівень підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

бакалавр (термін підготовки складає: за денною формою навчання – 4 роки, за заочною – 5 років, за заочною на базі диплому молодшого спеціаліста – 3 роки);

спеціаліст (термін підготовки складає: за денною формою навчання –1 рік, за заочною – 1,5 роки);

магістр (термін підготовки за денною формою навчання складає 1,5 роки.

Студенти мають можливість додатково отримати кваліфікацію магістра у провідних ВНЗ Великобританії та Польщі за програмою подвійних дипломів.

Кращі студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 "Електричні станції, мережі і системи", що працює при кафедрі, та займатися науковою роботою направленою на вирішення актуальних проблем енергетики.

Фахове навчання студентів здійснюється у спеціалізованих лабораторіях університету, оснащених сучасним електротехнічним обладнанням.

Окрім вивчення професійно-орієн­то­ва­них дисциплін приділяється увага дисциплінам економічної підготовки (наприклад, організація виробництва, менеджмент та маркетинг на підприємствах електроенергетичного комплексу тощо), інформаційно-комп’ютер­ним технологіям (мікропроцесорна техніка, програмування) та вивченню іноземних мов.

Комп'ютерна підготовка фахівців здійснюється у лабораторіях обчислювального центру університету, оснащеного сучасною комп’ютерною технікою, яка з’єднана у єдину локальну мережу університету з можливістю доступу до глобальної мережі INTERNET.

Окрім теоретичної підготовки значна увага приділяється набуттю практичних навичок, проводяться постійні екскурсії на діючі електроустановки підприємств м.Чернігова та області.

Університет має одну з найкращих науково-технічних бібліотек, яка оснащена автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "УФД / бібліотека", що дає змогу студентам економити свій час на пошук необхідної інформації.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з підприємствами м. Чернігова та області, а також з провідними навчальними закладами та науковими установами України та світу, зокрема:

 • Інститутом електродинаміки НАН України (м. Київ);
 • Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (м. Київ);
 • Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України (м. Київ);
 • Національним технічним університетом України "КПІ" (м. Київ);
 • Вінницьким національним технічним університетом "ВНТУ";
 • Національним технічним університетом "ХПІ" (м. Харків);
 • Науково-технічним центром електроенергетики НЕК "Укренерго" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (м. Київ);
 • Національним університетом біоресурсів та природокористування України (м. Київ);
 • ПАТ "Чернігівобленерго";
 • Заводом електротехнічного обладнання "ЗАО "ЗЭТО" (м. Великі Луки, Російська Федерація);
 • Glyndŵr University (м. Рексхем, Великобританія);
 • "Mirus International Inc" (м. Онтаріо, Канада).

Престижність даного напряму та спеціальності обумовлена постійним попитом на технічних фахівців-електриків та інженерів-електриків (випускників кафедри електричних систем і мереж).

Випускники кафедри працюють як у на­уково-дослідних інститутах Національної Академії Наук України, так і на промислових, сільськогосподарських та комунально-побу­тових підприємствах, а також обіймають ін­женерні та керівні посади в енергопостачаль­них компаніях, проектно-конструкторських та електромонтажних організаціях енергетич­ного напряму.

Обираючи професію, Ви обираєте своє майбутнє!
Зробіть правильний вибір!
 Оберіть спеціальність

"Електричні системи і мережі"!