Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Яндекс.Метрика


За 2014 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:

  1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Зорін В.В. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Технічна електродинаміка. – 2014. – №3. – С.70-75.
  2. Гомельський Д.К., Буйний Р.О., Квицинський А.О. Кластеризація структур розподільних електричних мереж напругою 10 кВ // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №4. – С.34-37.
  3. Зорин В.В., Буйный Р.А., Перепеченый В.А. Выбор и расчет экономичной системы электроснабжения города многоэтажной застройки // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – №7(125). – C.16-23.
  4. Скоробогатова В.И., Кулик Б.И. Оценивание электрических нагру­зок по допустимому нагреву в действующих электрических систе­мах с учетом реактивной составляющей // Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 92. – С. 3-6.
2. Опублікували наукові статі у журналах, що входять у міжнародні наукометричних базах даних:
  1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Зорін В.В. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Технічна електродинаміка. – 2014. – №3. – С.70-75. (включено у міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST)
  2. Скоробогатова В.И., Кулик Б.И. Особенности режима работы действующих электрических сетей с учетом реактивной составляющей мощности / // Вісник ЧДТУ. – 2013. – № 4. – С. 163-167. (включено у міжнародну базу даних ELIBRARY)
  3. Діхтярук І.В., Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих ро’зєднувачів в розподільних мережах напругою 10кВ. // Технічна електродинаміка. ‒ 2014. ‒ №4. ‒ С.53-54. (включено у міжнародні бази даних: SCOPUS, COMPENDEX, INDEX COPERNICUS, ELIBRARY, EBSCO, PROQUEST)
3. Опублікували тези конференцій
  1. Діхтярук І.В. Визначення раціональних місць встановлення автоматичних секціонуючих роз’єднувачів у розподільних мережах напругою 10 кВ / Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (м. Чернігів, 1623-24 квітня 2014 р.) : тези доповідей. Технічні та економічні науки. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2014. – С. 153-156. Режим доступу: http://stu.cn.ua/media/files/conference/zbirnik14.pdf
4. Винахідницька робота

Спосіб формування динамічного енергоострову: патент на корисну модель Пат. 89884 Україна: МПК H 02 H 5/00 / В.В. Козирський, В.М. Бодунов, О.В. Гай, В.А. Костюк, А.В. Петренко ; власник патенту Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № 2012 11406; заявл. 03.10.2012; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 4 с.

5. Взяли участь у конференціях:
  1. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі», м. Чернігів, 23-24 квітня 2014 року.

  2. ХIІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехнІки-2014», м. Київ, 2-6 червня 2014 року.

6. Взяли участь у виставках, конкурсах, олімпіадах:

Команда ЧНТУ в складі: Халіман Л.П. (група ММ-091), Ятченка Є.М. (група ЕМ-101) та Тура Г.М. (група КІ-121) (керівник - к.т.н., ст. викладач кафедри електричних систем і мереж Красножон А.В.) зайняла II місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки", яка проходила на кафедрі теоретичної електротехніки НТУУ "КПІ" 19-21 травня 2014 р.