Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Яндекс.Метрика


За 2013 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:

 1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Калюжний Ю.О., Квицинський А.О. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Енергетика та електрифікація. – 2013. – №4. – С.34-40.
 2. Буйний Р.О. Врахування розподілу потужності споживачів вздовж ЛЕП під час визначення раціональних місць встановлення секціонуючих КА в розподільних мережах напругою 10 кВ // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – №1. – С.82-87.
 3. Бодунов В.М. Ідентифікація сегменту електричної мережі для задачі управління потоками активної потужності в електричній мережі з ДРГ [Електронний ресурс] // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 1(15). – 6 с. – Режим доступу:
  http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2013_1/13bvmdrg.pdf.
 4. Козирський В.В., Гай О.В., Бодунов В.М., Костюк В.А. Формування динамічної моделі відновлення електропостачання споживачів в системах з джерелами розподіленої генерації/ Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13. Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 50-56.

2. Опублікували тези конференцій

 1. Гай О.В., Бодунов В.М. Врахування острівних режимів при виборі потужності джерел розподіленої генерації [Електронний ресурс] / ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками": тези доповідей – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 21. – Режим доступу:
  http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf
   
 2. Діхтярук І.В. Автоматичне виділення пошкодженої ділянки в нерезервованих розподільних електричних мережах напругою 6-10 кВ із застосуванням роз’єднувачів нового покоління / Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (м. Чернігів, 16-17 квітня 2013 р.) : тези доповідей : в 2-х т. Т. 1. Технічні та економічні науки. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – С. 50-56. Режим доступу: http:// http://stu.cn.ua/media/files/conference/conf_nt_tezit.pdf
   
 3. Діхтярук І.В. Використання роз’єднувачів нового покоління для секціонування розподільних електричних мереж з джерелами розподіленої генерації / ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками": тези доповідей – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 37. – Режим доступу:
  http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf

3. Взяли участь у конференціях:

 1. Всеукраїнська наукова конференція «Підвищення ефективності роботи електричних мереж» (м. Чернігів, ЧДТУ, 16-17 травня 2013р).
 2. ІІ Міжнародна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ 2013) ВНТУ, м. Вінниця, 23.10 2013.
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», м.  Київ, Інститут вищої освіти АПН України, 7.11.2013.
 4. Національний форум «Бізнес і університети», м.Київ, Центр «Розвиток КСВ», 27.11.2013.
4. Взяли участь у виставках, конкурсах, олімпіадах:

Виставки

 1. Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового співробітництва (24-25 жовтня 2013 року) в м. Одеса на базі Одеського національного політехнічного університету.
 2. Виставка досягнень університетської науки, приурочена до професійного свята – Дня науки (14 травня 2013 року) м. Київ, Міністерство освіти і науки України.
 3. V виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня 2013 року), м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».

Олімпіади

 1. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (16 по 19 квітня 2013 року). Кафедру представляв студент третього курсу групи ЕМ-101 Ятченко Є.М., який посів 10 місце серед 43 учасників з різних ВНЗ України.

5. Отримали відзнаку

Скоробогатовій В.І. указом Президента України №546/2013 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти" присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ».

6. Кадровий стан

          Захищена кандидатська дисертація асистентом кафедри Кулько Тетяною Володимирівною.