Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


За 2013 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:

 1. Буйний Р.О., Діхтярук І.В., Калюжний Ю.О., Квицинський А.О. Застосування роз’єднувачів нового покоління у схемах автоматизованого секціонування розподільних мереж напругою 6-10 кВ // Енергетика та електрифікація. – 2013. – №4. – С.34-40.
 2. Буйний Р.О. Врахування розподілу потужності споживачів вздовж ЛЕП під час визначення раціональних місць встановлення секціонуючих КА в розподільних мережах напругою 10 кВ // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – №1. – С.82-87.
 3. Бодунов В.М. Ідентифікація сегменту електричної мережі для задачі управління потоками активної потужності в електричній мережі з ДРГ [Електронний ресурс] // Енергетика і автоматика. – 2013. – № 1(15). – 6 с. – Режим доступу:
  http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2013_1/13bvmdrg.pdf.
 4. Козирський В.В., Гай О.В., Бодунов В.М., Костюк В.А. Формування динамічної моделі відновлення електропостачання споживачів в системах з джерелами розподіленої генерації/ Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13. Т.2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 50-56.

2. Опублікували тези конференцій

 1. Гай О.В., Бодунов В.М. Врахування острівних режимів при виборі потужності джерел розподіленої генерації [Електронний ресурс] / ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками": тези доповідей – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 21. – Режим доступу:
  http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf
   
 2. Діхтярук І.В. Автоматичне виділення пошкодженої ділянки в нерезервованих розподільних електричних мережах напругою 6-10 кВ із застосуванням роз’єднувачів нового покоління / Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі» (м. Чернігів, 16-17 квітня 2013 р.) : тези доповідей : в 2-х т. Т. 1. Технічні та економічні науки. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – С. 50-56. Режим доступу: http:// http://stu.cn.ua/media/files/conference/conf_nt_tezit.pdf
   
 3. Діхтярук І.В. Використання роз’єднувачів нового покоління для секціонування розподільних електричних мереж з джерелами розподіленої генерації / ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Оптимальне керування електроустановками": тези доповідей – Вінниця: ВНТУ, 2013. – С. 37. – Режим доступу:
  http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf

3. Взяли участь у конференціях:

 1. Всеукраїнська наукова конференція «Підвищення ефективності роботи електричних мереж» (м. Чернігів, ЧДТУ, 16-17 травня 2013р).
 2. ІІ Міжнародна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ 2013) ВНТУ, м. Вінниця, 23.10 2013.
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», м.  Київ, Інститут вищої освіти АПН України, 7.11.2013.
 4. Національний форум «Бізнес і університети», м.Київ, Центр «Розвиток КСВ», 27.11.2013.
4. Взяли участь у виставках, конкурсах, олімпіадах:

Виставки

 1. Міжнародна українсько-японська конференція з питань науково-промислового співробітництва (24-25 жовтня 2013 року) в м. Одеса на базі Одеського національного політехнічного університету.
 2. Виставка досягнень університетської науки, приурочена до професійного свята – Дня науки (14 травня 2013 року) м. Київ, Міністерство освіти і науки України.
 3. V виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня 2013 року), м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».

Олімпіади

 1. II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" (16 по 19 квітня 2013 року). Кафедру представляв студент третього курсу групи ЕМ-101 Ятченко Є.М., який посів 10 місце серед 43 учасників з різних ВНЗ України.

5. Отримали відзнаку

Скоробогатовій В.І. указом Президента України №546/2013 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти" присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ».

6. Кадровий стан

          Захищена кандидатська дисертація асистентом кафедри Кулько Тетяною Володимирівною.