Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Яндекс.Метрика


За 2011 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:

1) Скоробогатова В.І. Принципы оценивания действующих электрических сетей по длительному нагреву // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.152-155. – (Серія "Технічні науки").

2) Скоробогатова В.І., Горбань Т.В. Топологія електричної мережі як фактор енергозбереження // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.156-159. – (Серія "Технічні науки").

3) Бодунов В.М. Врахування метеорологічної інформації при прогнозуванні електричних навантажень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.70-74. – (Серія "Технічні науки").

4) Зорин В.В., Буйный Р.А., Саенко Е.А., Шаров Д.А. Обеспечение требуемого качества электрической энергии в системах электроснабжения // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2010. – №2. – С.21-29.

5) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Використання 4-х одножильних кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену для електропостачання споживачів І та ІІ категорії за надійністю // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.75-81. – (Серія "Технічні науки").

6) Пентегов И.В., Безручко В.М., Приступа А.Л. Выбор мест присоединения фильтра токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных и офисных зданий// Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.134-141. – (Серія "Технічні науки").

7) Зорин В.В., Сердюк Б.Н., Боркунова Е.А., Буйный Р.А. Экономическое обоснование технических решений в системах электроснабжения общего назначения в рыночных условиях // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий: Сб. трудов. – Минск: БНТУ. – 2011. – С.181-192.

8) Буйний Р.О., Діхтярук І.В. Про доцільність використання вітроелектростанцій малої потужності для живлення побутових споживачів // Новини енергетики. – 2011. – №2. – С.35-39.

9) Бодунов В.М., Козирський В.В., Каплун В.В., Гай О.В. Інтелектуальні системи захисту та автоматики замкнених електричних мереж з джерелами розподіленої генерації // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 3. – С.23-26.

10) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Розрахунок теплового режиму кабельних ліній, виконаних одножильним кабелем з ізоляцією зі зшитого поліетилену // Енергетика та електрифікація. – 2011. – №4. – С.45-50.

11) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Щодо визначення критичної довжини кабельної лінії електропередавання. Коментарі та зауваження до глави 2.3 ПУЕ // Енергетика та електрифікація. – 2011. – №5. – С.38-41.

12) Буйный Р.А., Квицинский А.А., Ключко В.П. Надежность схем электрических сетей при применении элегазового оборудования в РУ подстанций // Новини енергетики. – 2011. – №7. – С.34-37.

13) Бодунов В.М., Жильцов А.В., Гай О.В. Алгоритм встановлення джерел розподіленої генерації в електричних мережах // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2011. – Вип. 59. – С.3-7.

 

2. Взяли участь у наукових конференціях:

1) Досвід роботи з елегазом, його відновлення та повторне використання. Науково-практична конференція (Київ, ТОВ «Електротехнічна компанія «ЕКНІС-Україна», 20 січня 2011р).

2) Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий. Международный научно-практический семинар (Минск, Белорусский Национальный Технический Университет, 27-29 января 2011г).

3) Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах. XV Міжнародна наукова конференція (Миколаїв, Інститут імпульсних процесів і технологій, 15-19 серпня 2011 р).

3) Підвищення ефективності роботи електричних мереж. Друга науково-практична конференція (Чернігів, ЧДТУ, 27-28 жовтня 2011р).

4) Оптимальне керування електроустановками. I Міжнародна науково-технічна конференція (Вінниця, ВНТУ, 25-27 жовтня 2011 р).

3. Співпрацювали з наступними організаціями:
Науково-технічним центром електроенергетики ДП НЕК «Укренерго» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Розробка нормативних документів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Визначення втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередавання» та «Правила проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими (КРУЕ) напругою 110 кВ і вище».

4. Список навчальних посібників
1) Зорін В. В., Штогрин Є. А., Буйний Р. О. Електричні мережі та системи (окремі розділи) : навчальний посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 248 с.: іл.  

За 2011 рік захищено 1 кандидатську дисертацію (старший викладач Безручко В.М.)