Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


За 2011 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:

1) Скоробогатова В.І. Принципы оценивания действующих электрических сетей по длительному нагреву // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.152-155. – (Серія "Технічні науки").

2) Скоробогатова В.І., Горбань Т.В. Топологія електричної мережі як фактор енергозбереження // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.156-159. – (Серія "Технічні науки").

3) Бодунов В.М. Врахування метеорологічної інформації при прогнозуванні електричних навантажень // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.70-74. – (Серія "Технічні науки").

4) Зорин В.В., Буйный Р.А., Саенко Е.А., Шаров Д.А. Обеспечение требуемого качества электрической энергии в системах электроснабжения // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2010. – №2. – С.21-29.

5) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Використання 4-х одножильних кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену для електропостачання споживачів І та ІІ категорії за надійністю // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.75-81. – (Серія "Технічні науки").

6) Пентегов И.В., Безручко В.М., Приступа А.Л. Выбор мест присоединения фильтра токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных и офисных зданий// Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. – 2011. – №1(47). – С.134-141. – (Серія "Технічні науки").

7) Зорин В.В., Сердюк Б.Н., Боркунова Е.А., Буйный Р.А. Экономическое обоснование технических решений в системах электроснабжения общего назначения в рыночных условиях // Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий: Сб. трудов. – Минск: БНТУ. – 2011. – С.181-192.

8) Буйний Р.О., Діхтярук І.В. Про доцільність використання вітроелектростанцій малої потужності для живлення побутових споживачів // Новини енергетики. – 2011. – №2. – С.35-39.

9) Бодунов В.М., Козирський В.В., Каплун В.В., Гай О.В. Інтелектуальні системи захисту та автоматики замкнених електричних мереж з джерелами розподіленої генерації // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 3. – С.23-26.

10) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Розрахунок теплового режиму кабельних ліній, виконаних одножильним кабелем з ізоляцією зі зшитого поліетилену // Енергетика та електрифікація. – 2011. – №4. – С.45-50.

11) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Щодо визначення критичної довжини кабельної лінії електропередавання. Коментарі та зауваження до глави 2.3 ПУЕ // Енергетика та електрифікація. – 2011. – №5. – С.38-41.

12) Буйный Р.А., Квицинский А.А., Ключко В.П. Надежность схем электрических сетей при применении элегазового оборудования в РУ подстанций // Новини енергетики. – 2011. – №7. – С.34-37.

13) Бодунов В.М., Жильцов А.В., Гай О.В. Алгоритм встановлення джерел розподіленої генерації в електричних мережах // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2011. – Вип. 59. – С.3-7.

 

2. Взяли участь у наукових конференціях:

1) Досвід роботи з елегазом, його відновлення та повторне використання. Науково-практична конференція (Київ, ТОВ «Електротехнічна компанія «ЕКНІС-Україна», 20 січня 2011р).

2) Мировая экономика и бизнес-администрирование малых и средних предприятий. Международный научно-практический семинар (Минск, Белорусский Национальный Технический Университет, 27-29 января 2011г).

3) Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах. XV Міжнародна наукова конференція (Миколаїв, Інститут імпульсних процесів і технологій, 15-19 серпня 2011 р).

3) Підвищення ефективності роботи електричних мереж. Друга науково-практична конференція (Чернігів, ЧДТУ, 27-28 жовтня 2011р).

4) Оптимальне керування електроустановками. I Міжнародна науково-технічна конференція (Вінниця, ВНТУ, 25-27 жовтня 2011 р).

3. Співпрацювали з наступними організаціями:
Науково-технічним центром електроенергетики ДП НЕК «Укренерго» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Розробка нормативних документів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Визначення втрат електроенергії в трансформаторах і лініях електропередавання» та «Правила проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими (КРУЕ) напругою 110 кВ і вище».

4. Список навчальних посібників
1) Зорін В. В., Штогрин Є. А., Буйний Р. О. Електричні мережі та системи (окремі розділи) : навчальний посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. – Ніжин : ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 248 с.: іл.  

За 2011 рік захищено 1 кандидатську дисертацію (старший викладач Безручко В.М.)