Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
Яндекс.Метрика


За 2010 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


За 2010 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж

1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:
1) Буйний Р.О., Марич Б.О. Методика розрахунку струмів в екранах однофазних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену // Вісник Чернігівського державного технологічного університету "Технічні науки" – 2010. – №42. – С.162-166.
2) Буйный Р.А., Квицинский А.А., Зорин В.В. Анализ эффективности использования различных средств для повышения надежности распределительных электрических сетей 10-110кВ // Новини енергетики. – 2010. – №9. – С.34-37.
3) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Щодо визначення критичної довжини кабельної лінії електропередавання. Коментарі та зауваження до глави 2.3 ПУЕ // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць – 2010. – №36. – С.19-26.
4) Пентегов И.В., Рымар С.В., Безручко В.М. Оптимизация фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного типа и их сравнительный анализ // Електротехніка і електромеханіка.- 2010.- №6.- С. 64-71

2. Взяли участь у всеукраїнських наукових конференціях:
1) Пути повышения надежности и электробезопасности воздушных электрических сетей 0,4-110кВ, оборудования и подстанций 110кВ и выше. Научно-практическая конференция (Харьков, ЗАО «Завод «Южкабель», 2010г).
2) Состояние электрических сетей облэнерго и основные направления повышения их эффективности. Первые опыты практики применения обновленных разделов ПУЭ (пгт. Кореиз. АР Крым, 2010г.)
3) Підвищення ефективності роботи електричних мереж напругою 0,38-110кВ. Перша науково-практична конференція (Чернігів, ЧДТУ, 2010р).
4) Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів (м. Кременчук, КДУ, 2010р.)

та міжнародних наукових конференціях:
1) Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. SIEMA-2010. Міжнародний симпозіум. (Харків, НТУ «ХПІ», 2010р.)
2) Екобіотехнології та біопаливо в АПК. ІV міжнародна наукова конференція (Київ, НУБіП, 2010 р.)

3. Одержали патенти:
1) Пат. 88912 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В.Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); ЧДТУ (UA); заявл. 12.02.2007.
2) Пат. 88913 Україна, МПК Н 01 F 27/24.  Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); ЧДТУ (UA); заявл. 12.02.2007.

4. Співпрацювали з наступними організаціями:
Науково-технічним центром електроенергетики ДП НЕК «Укренерго» Міністерства палива та енергетики України. Розробка нормативного документу Міністерства палива та енергетики України «Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Посібник з проектування».

5. Провели енергоаудити в системах теплопостачання комунальних і муніципальних об’єктів у рамках заходів з енергозбереження, погоджених з облдержадміністрацією Чернігівської області. Виконано 2 аудитів на суму біля 18 тис. гривен.

За 2010 рік захищено 1 кандидатську дисертацію (асистент Красножон А.В.)