Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


За 2010 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж


За 2010 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж

1. Опублікували наукові статі у фахових виданнях:
1) Буйний Р.О., Марич Б.О. Методика розрахунку струмів в екранах однофазних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену // Вісник Чернігівського державного технологічного університету "Технічні науки" – 2010. – №42. – С.162-166.
2) Буйный Р.А., Квицинский А.А., Зорин В.В. Анализ эффективности использования различных средств для повышения надежности распределительных электрических сетей 10-110кВ // Новини енергетики. – 2010. – №9. – С.34-37.
3) Буйний Р.О., Зорін В.В., Квицинський А.О. Щодо визначення критичної довжини кабельної лінії електропередавання. Коментарі та зауваження до глави 2.3 ПУЕ // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць – 2010. – №36. – С.19-26.
4) Пентегов И.В., Рымар С.В., Безручко В.М. Оптимизация фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного типа и их сравнительный анализ // Електротехніка і електромеханіка.- 2010.- №6.- С. 64-71

2. Взяли участь у всеукраїнських наукових конференціях:
1) Пути повышения надежности и электробезопасности воздушных электрических сетей 0,4-110кВ, оборудования и подстанций 110кВ и выше. Научно-практическая конференция (Харьков, ЗАО «Завод «Южкабель», 2010г).
2) Состояние электрических сетей облэнерго и основные направления повышения их эффективности. Первые опыты практики применения обновленных разделов ПУЭ (пгт. Кореиз. АР Крым, 2010г.)
3) Підвищення ефективності роботи електричних мереж напругою 0,38-110кВ. Перша науково-практична конференція (Чернігів, ЧДТУ, 2010р).
4) Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів (м. Кременчук, КДУ, 2010р.)

та міжнародних наукових конференціях:
1) Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. SIEMA-2010. Міжнародний симпозіум. (Харків, НТУ «ХПІ», 2010р.)
2) Екобіотехнології та біопаливо в АПК. ІV міжнародна наукова конференція (Київ, НУБіП, 2010 р.)

3. Одержали патенти:
1) Пат. 88912 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В.Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); ЧДТУ (UA); заявл. 12.02.2007.
2) Пат. 88913 Україна, МПК Н 01 F 27/24.  Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); ЧДТУ (UA); заявл. 12.02.2007.

4. Співпрацювали з наступними організаціями:
Науково-технічним центром електроенергетики ДП НЕК «Укренерго» Міністерства палива та енергетики України. Розробка нормативного документу Міністерства палива та енергетики України «Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Посібник з проектування».

5. Провели енергоаудити в системах теплопостачання комунальних і муніципальних об’єктів у рамках заходів з енергозбереження, погоджених з облдержадміністрацією Чернігівської області. Виконано 2 аудитів на суму біля 18 тис. гривен.

За 2010 рік захищено 1 кандидатську дисертацію (асистент Красножон А.В.)