О кафедре Новости Студентам Абитуриентам Фотогалерея Контакты

О кафедре
Новости
Студентам
Абитуриентам
Фотогалерея
Контакты
Форум
Спец. ссылки
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


До відома вступників


Випускаюча кафедра "Електричні системи і мережі" входить до складу факультету електронних та інформаційних технологій. Професорсько-викладацький склад факультету забезпечує високий рівень підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

бакалавр (термін підготовки складає: за денною формою навчання – 4 роки, за заочною – 5 років, за заочною на базі диплому молодшого спеціаліста – 3 роки);

спеціаліст (термін підготовки складає: за денною формою навчання –1 рік, за заочною – 1,5 роки);

магістр (термін підготовки за денною формою навчання складає 1,5 роки.

Студенти мають можливість додатково отримати кваліфікацію магістра у провідних ВНЗ Великобританії та Польщі за програмою подвійних дипломів.

Кращі студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 "Електричні станції, мережі і системи", що працює при кафедрі, та займатися науковою роботою направленою на вирішення актуальних проблем енергетики.

Фахове навчання студентів здійснюється у спеціалізованих лабораторіях університету, оснащених сучасним електротехнічним обладнанням.

Окрім вивчення професійно-орієн­то­ва­них дисциплін приділяється увага дисциплінам економічної підготовки (наприклад, організація виробництва, менеджмент та маркетинг на підприємствах електроенергетичного комплексу тощо), інформаційно-комп’ютер­ним технологіям (мікропроцесорна техніка, програмування) та вивченню іноземних мов.

Комп'ютерна підготовка фахівців здійснюється у лабораторіях обчислювального центру університету, оснащеного сучасною комп’ютерною технікою, яка з’єднана у єдину локальну мережу університету з можливістю доступу до глобальної мережі INTERNET.

Окрім теоретичної підготовки значна увага приділяється набуттю практичних навичок, проводяться постійні екскурсії на діючі електроустановки підприємств м.Чернігова та області.

Університет має одну з найкращих науково-технічних бібліотек, яка оснащена автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "УФД / бібліотека", що дає змогу студентам економити свій час на пошук необхідної інформації.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з підприємствами м. Чернігова та області, а також з провідними навчальними закладами та науковими установами України та світу, зокрема:

 • Інститутом електродинаміки НАН України (м. Київ);
 • Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (м. Київ);
 • Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України (м. Київ);
 • Національним технічним університетом України "КПІ" (м. Київ);
 • Вінницьким національним технічним університетом "ВНТУ";
 • Національним технічним університетом "ХПІ" (м. Харків);
 • Науково-технічним центром електроенергетики НЕК "Укренерго" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (м. Київ);
 • Національним університетом біоресурсів та природокористування України (м. Київ);
 • ПАТ "Чернігівобленерго";
 • Заводом електротехнічного обладнання "ЗАО "ЗЭТО" (м. Великі Луки, Російська Федерація);
 • Glyndŵr University (м. Рексхем, Великобританія);
 • "Mirus International Inc" (м. Онтаріо, Канада).

Престижність даного напряму та спеціальності обумовлена постійним попитом на технічних фахівців-електриків та інженерів-електриків (випускників кафедри електричних систем і мереж).

Випускники кафедри працюють як у на­уково-дослідних інститутах Національної Академії Наук України, так і на промислових, сільськогосподарських та комунально-побу­тових підприємствах, а також обіймають ін­женерні та керівні посади в енергопостачаль­них компаніях, проектно-конструкторських та електромонтажних організаціях енергетич­ного напряму.

Обираючи професію, Ви обираєте своє майбутнє!
Зробіть правильний вибір!
 Оберіть спеціальність

"Електричні системи і мережі"!