Про кафедру Новини Cтудентам Абітурієнтам Фотогалерея Контакти

Про кафедру
Новини
Cтудентам
Абітурієнтам
Фотогалерея
Контакти
Форум
Спец. посилання
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


Безручко Вячеслав Михайлович

Фото

доцент кафедри ЕСіМ, к.т.н.

 

 

 

Коротка біографічна довідка:

Народився 11.12.83 в м. Чернігові.

В 2001 закінчив школу №2 м. Чернігова.

В 2001 поступив і в 2006 закінчив Чернігівській державний технологічний університету за спеціальністю електронні системи і отримав кваліфікацію магістра електронних систем.

З 2006 по 2009 навчався в аспірантурі на кафедрі «Електричні системи і мережі» Чернігівського державного технологічний університету за спеціальністю "Електричні станції, мережі та системи".

З 2009 по 2011 - майстер виробничого навчання на кафедрі «Електричні системи і мережі» Чернігівського державного технологічний університету.

З 2011 по 2016 - старший викладач кафедри «Електричні системи і мережі» Чернігівського державного технологічний університету.

У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

З 2016 - доцент кафедри «Електричні системи і мережі» Чернігівського державного технологічний університету.

Основні публікації у фахових віданнях:

 

  1. Безручко В.М. Сравнительный анализ трехфазных фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного и трансформаторного типа / И.В. Волков, И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко, Б.Б. Ларченко, Г.С. Кривенко, М. Levin // Технічна електродинаміка. Тем. випуск. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 3. – С. 49-56.
  2. Пат. 88912 Україна, МПК Н 01 F 27/24. Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01489; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
  3. Пат. 88913 Україна, МПК Н 01 F 27/24.  Трифазний фільтр гармонік струмів нульової послідовності автотрансформаторного типу / І.В. Пентегов, І.В. Волков, С.В. Римар, В.М. Безручко, Г.С. Кривенко, Б.Б. Ларченко (Україна (UA)), М. Левін (Канада (CA)); заявник та патентовласник Чернігівський державний технологічний університет (UA). – № а 2007 01508; заявл. 12.02.2007; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
  4. Безручко В.М. Особенности работы трехфазно-двухфазного фильтра токов нулевой последовательности / И.В. Пентегов, И.В. Волков, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко, В.П. Кабан, В.Ю. Матвеев  // Вестник НТУУ "ХПИ" Тем. выпуск. – 2008. – № 45. – С. 110-118.
  5. Безручко В.М. Расчет и сравнение индуктивностей цепей протекания токов нулевой последовательности в автотрансформаторных фильтрах / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко // Технічна електродинаміка. – 2009. – №6. – С.38-45.
  6. Безручко В.М. Оптимизация фильтров токов нулевой последовательности ав­то­трансформаторного типа и их сравнительный анализ / И.В. Пентегов, С.В. Рымар, В.М. Безручко  // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 6. – С. 64–71.
  7. Безручко В.М. Выбор мест присоединения фильтров токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных зданий / И.В. Пентегов, В.М. Безручко, А.Л. Приступа // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – №1(47). – С.134-141.
  8. Безручко В.М. Результаты испытаний фильтра токов нулевой последова­тельности новой конструкции в административном здании / И.В. Пентегов, А.С. Письменный, В.М. Безручко, С.В. Рымар, Г.С. Кривенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2008. – Вип. 18. Ч. 2. – С. 7-9.

<--Повернутися