About department News To the students To the entrants Photo-gallery Contacts

About department
News
To the students
To the entrants
Photo-gallery
Contacts
Forum
Special references
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


Основні напрямки наукової діяльності кафедри


Кафедра ЕСіМ під керівництвом д.т.н., професора Скоробогатової В.І. виконує науково-дослідні роботи за наступними напрямками:

1. Підвищення ефективності роботи електричних мереж
1.1 Розробка методологічної основи формування структури ЕМ із врахуванням топологічного фактору
(відповідальний виконавець, асистент Горбань Т.В.)
1.2 Розробка методологічної основи управління потоками реактивної енергії в діючих ЕМ

(відповідальний виконавець, асистент Кулик Б.І.)
1.3 Підвищення надійності електричних мереж
(відповідальні виконавці, к.т.н., доцент Буйний Р.О., старший викладач Бодунов В.М.)
1.4 Розробка, виготовлення і дослідження параметрів фільтру для зменшення негативного впливу тиристорного електропривода на ЕМ

(відповідальний виконавець, к.т.н., старший викладач Кошель В.М.)
1.5 Розробка заходів по зменшенню втрат електроенергії в ЕМ із несинусоїдальним навантаженням
(відповідальні виконавці, к.т.н., асистент Ларченко Б.Б., к.т.н., старший викладач Безручко В.М.)

2. Дослідження процесу полімеризації в середовищі коронного розряду
(відповідальний виконавець, старший викладач Ананьєв В.М.)

3. Оцінювання поверхневого ефекту в феромагнітних тілах
(відповідальний виконавець, старший викладач Красножон А.В.)

За 2010 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж

За 2011 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж

За 2012 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж

За 2013 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж

За 2014 рік співробітники кафедри електричних систем і мереж