About department News To the students To the entrants Photo-gallery Contacts

About department
News
To the students
To the entrants
Photo-gallery
Contacts
Forum
Special references
Українська
Русский
English
ЧНТУ

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»


Історія кафедри


Історія кафедри починається з відкриття у 1967 році в Чернігівській філії Київського політехнічного інституту загальнотехнічної кафедри "Електротехніка та інформатика. Її першим завідувачем був к.т.н., доцент Павленко Т.Н.

Співробітники кафедри електротехніки та інформатики, 1984 рік.

Ананьєв Володимир Михайлович Бондаренко Ірина

Співробітники кафедри електротехніки та інформатики, 1984 рік.

З березня 1988 року кафедру перейменовано в кафедру "Електротехніка та автоматика" (ЕтА).

В цей час кафедра забезпечує підготовку студентів різних спеціальностей університету з електротехніки, електричних машин та автоматики. Співробітниками кафедри проводиться значний обсяг госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Початок нового етапу розвитку кафедри було покладено д.т.н., професором Тисленко В.В., який завідував кафедрою з серпня 1998 року по грудень 2002 року.

Тисленко В.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕтА 1998-2002 рік.

Тисленко В.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри ЕтА 1998-2002 рік.

Саме при Тисленко В.В. було розпочато підготовку інженерів електротехнічного напряму. Спочатку – в рамках спеціалізації "Електронні пристрої в електроенергетиці", а в 2000 році було здійснено перший набір студентів на спеціальність "Електричні системи і мережі". З цього часу кафедра стає випускаючою.

В цей час на кафедру ЕтА приходять випускники кафедри промислової електроніки: Сорокін О.Ю., Бодунов В.М., Буйний Р.О. і Гай О.В., які спочатку залучаються до викладання таких дисциплін, як «Теоретичні основи електротехніки», а згодом починають ставити дисципліни професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Електричні системи і мережі».

З березня 2005 року кафедру ЕтА перейменовано в кафедру "Електричні системи і мережі" відповідно до назви спеціальності.


Перший випуск бакалаврів з електротехніки (група ЕМ-001) з викладачами кафедри, 2004 рік.
Перший випуск бакалаврів з електротехніки (група ЕМ-001) з викладачами кафедри, 2004 рік.

З жовтня 2004 року кафедру очолює д.т.н., професор Скоробогатова Валентина Іванівна. З її проходом кафедра отримує новий поштовх у своєму розвитку. Починаються активна наукова та методична робота.

На сьогодні вона акредитована за III рівнем підготовки фахівців із напряму 0906 "Електротехніка", готується до IV рівня та продовжує загальнотехнічну підготовку з електротехніки, електричних машин та автоматики студентів інших спеціальностей університету. Ліцензійний набір кафедри на фахове навчання складає – 50 осіб денної та 50 заочної форм навчання. Кращі випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.14.02 "Електричні станції, мережі і системи", що працює при кафедрі. Так, випускники кафедри Р.О. Буйний, О.В. Гай, А.Л. Приступа, Б.Б. Ларченко закінчили аспірантуру, успішно захистили кандидатські дисертації та працюють на кафедрі.

Співробітники кафедри електричних систем і мереж, 2006 рік.

Співробітники кафедри електричних систем і мереж, 2006 рік.

У складі кафедри 15 осіб, серед яких два доктори технічних наук та п’ять кандидатів технічних наук.
Викладачі та студенти старших курсів ведуть дослідження за науковою проблемою "Підвищення ефективності роботи електричних мереж". Це дозволяє студентам виконувати реальні та наукові дипломні проекти, а також приймати участь у щорічних науково-технічних конференціях університету.

Випускники кафедри користуються попитом на ринку праці Чернігівського регіону та України в цілому. Вони працюють на посадах як рядових інженерів, так і на посадах керівників структурних підрозділів промислових підприємств та підприємств енергетичної галузі.

В різні роки кафедрою завідували: к.т.н., доцент Татарчук В.О.; к.т.н., доцент Маслов В.П.; к.т.н., доцент Гурський Ч.Ю.; д.т.н., професор Денисов О.І.; д.т.н., професор Осадчий В.І.; доцент Гнєдін О.П.; д.т.н., професор Тисленко В.В.; д.т.н., професор Зорін В.В. З 2004 року кафедру очолює д.т.н., професор Скоробогатова В.І.

При кафедрі діє ліцензована група з енергетичних обстежень закладів освіти та інших установ області. Нею щорічно проводиться не менше п’яти енергетичних аудитів. Також при кафедрі діє ліцензована електровимірювальна лабораторія, яка проводить вимірювання параметрів систем захисту об’єктів будівництва.

Кафедра має тісні наукові та виробничі зв’язки з підприємствами м. Чернігова та області, а також з провідними навчальними закладами та науковими установами України, у тому числі:

  • Інститутом електрозварювання НАН України ім. Є.О. Патона;
  • Інститутом проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є.Пухова;
  • Національним технічним університетом України "КПІ";
  • Інститутом "Укрсільенергопроект" Міністерства палива та енергетики України;
  • Національним університетом біоресурсів та природокористування України;
  • Енергетичною компанією "Чернігівобленерго".